abonneren
TechCafe

Kun je 'kleuren' optellen in Excel?

In een dienstrooster moeten, even simpel gezegd, de vroege, late en nachtdiensten per dag geteld worden. Biedt Excel de mogelijkheid om op te tellen d.m.v. de achtergrondkleur van een cel of de tekstkleur van de waarde in de cel?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Het gaat dus om het aantal keren dat iets voorkomt? Onderstaand voorbeeld telt het aantal keren dat een cel rood of geel is:

  Private Sub CommandButton1_Click()
  With ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("A1:A10")
  For Each c In Worksheets("Blad1").Range("A1:A10").Cells
  If c.Interior.Color = RGB(255, 255, 0) Then
  Worksheets("Blad1").Range("A11").Value = Worksheets("Blad1").Range("A11").Value + 1
  End If
  Next c
  For Each c In Worksheets("Blad1").Range("A1:A10").Cells
  If c.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
  Worksheets("Blad1").Range("A12").Value = Worksheets("Blad1").Range("A12").Value + 1
  End If
  Next c
  End With
  End Sub

  Een overzicht van RGB-codes kun je vinden op: http://www.dsdelft.nl/html/index.html

Beantwoord deze vraag