0;"ja";"") kan het simpeler?"> 0;"ja";"") kan het simpeler?">
abonneren
TechCafe

Komt een bepaalde waarde voor in bepaald bereik?

In een cel wil ik een formule, die kijkt of een waarde voorkomt in een bepaald bereik. Dus zoiets als: als B15 voorkomt in A1:A5, dan "ja" anders leeg... nou had ik dit bedacht: ALS(AANTAL.ALS(A1:A5;B15)>0;"ja";"") kan het simpeler?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Met de functie VLOOKUP (weet niet hoe die in het nederlands heet) kun je zoeken naar een bepaalde waarde in de linkerkolom (A) en de waarde van een andere kolom uit de overeenkomende rij terug laten geven. Misschien kun je daar wat mee.
  =VLookup(B15;A1:A5;1)
  -> Geef de waarde van kolom 1 (A) terug van de rij waarvan de waarde van de eerste kolom overeenkomt met B15
  =IF(VLOOKUP(B15;A1:A5;1)=B15;"Ja";"Nee")
  -> Als die waarde gelijk is aan B15 dan is een rij gevonden: Ja, anders: Nee

  Je kan het te doorzoeken bereik ook eerst een naam geven. Je wil de cellen van A1 t/m A52 doorzoeken of daar de waarde in staat met die overeenkomt met de waarde die in C1 t/m C52 staat (of alleen in C1 kan ook)
  Het te doorzoeken bereik geef je een naam mee, de naam die ik mee geef aan de cellen A1 t/m A52 heet IkZoekEenWaarde
  Selecteer de te doorzoeken cellen. Deze geef je de naam mee door te klikken Invoegen > Naam > Definieren
  en typ de naam IkZoekEenWaarde
  vervolgens ga je naar Cel D1 en typ
  =vert.zoeken(C1;IkZoekEenWaarde;"Ja, de waarde komt overeen";"Nee, de waarde komt niet overeen")
  Wanneer je alle waarde in het bereik A1 t/m A52 wil doorzoeken op de waarde van cel C1 dan die je in de formule c1 te veranderen in C$1
  Wil je de cel leeg laten wanneer een waarde al dan niet overeen komt hoef alleen maar "" te typen, dus
  =vert.zoeken(C$1;IkZoekEenWaarde;"";"De waarde komt niet overeen")
  • +
  • 0
  • -
  Indien ik in een benoemde lijst (klant) in Excel2010 een totaal bereik geef van kolom A tot en met kolom H
  worden de gegevens die in de eerste drie kolommen staan niet overgenomen door de VERT.ZOEKEN formule. Boodschap is dan #WAARDE!.
  Indien ik het bereik beperk tot kolom D tot en met H worden wel de gegevens overgezet. Hoe kan dit opgelost worden. Ook drie lege kolommen er voor zetten is geen optie.

Beantwoord deze vraag