TechCafe

Hoe voeg ik tabellen samen?

Ik heb een database met gegevens in twee tabellen. Deze twee tabellen wil ik vergelijken en de dubbele gegevens in een aparte tabel opnemen. Vooraf moet ik echter in 1 van de tabellen twee velden samenvoegen tot 1 veld (postcode en huisnummer in 1 veld). Is dit binnen access mogelijk?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Maak een query gebaseerd op de tabel waarvan je de gegevens van twee veldenwilt samevoegen.
  In design view van deze query type je in een vrije kolom:
  =[a]+
  waarbij a en b de namen van de velden zijn
  er komt nu iets te staan als:
  expr1:[a]+
  Vervolgens vergelijk je niet de twee tabellen maar een tabel en deze query.

Beantwoord deze vraag