abonneren
TechCafe

Hoe voeg ik in Excel lege rijen in?

In een vrij lange kolom met waarden wil ik ervoor zorgen dat tussen elke cel (waarin een getal/tekst staat) vier lege regels worden tussengevoegd. Handmatig steeds vier rijen invoegen wordt onmogelijk dus hoop ik dat iemand mij kan helpen met een manier om dit voor elkaar te krijgen...

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Met de volgende macro voeg je 4 lege rijen toe tussen de bestaande cellen. Voorwaarde is wel dat er geen lege cellen staan in de tabel. De macro stopt namelijk bij de 1e lege cel. Maak de 1e cel van je tabel actief en run de macro.

  Sub Test3()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To Selection.CurrentRegion.Rows.Count - 1
  ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1:A4").Select
  Selection.EntireRow.Insert
  ActiveCell.Offset(4, 0).Select
  Next i
  End Sub

  Eerst een kopie maken van je werkblad!

Beantwoord deze vraag