abonneren
Raspberry Pi, Arduino & IoT

Maak je eigen google home ctt10? Kom niet verder bij stap 7.?

Je moet pscp downloaden. Dit heb ik gedaan. Vervolgens moet je in de opdrachtpromt pscp padnaarbestand pi@ IPADRES: uitvoeren. Het systeem reageert met 'pscp' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Hoe los ik dit op. Het psps.exe bestand staat in c:\.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Ik heb zelf toevallig ook pscp geprobeerd, en dit werkte bij mij ook niet. Een oplossing zou inderdaad wel handig zijn.

Beantwoord deze vraag