Internet & hosting

Wie Was Er Eerst De Kip Of Het Ei?

Kippen eieren

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Bedoel je huidige kip of de soort kip waar de huidige kip vandaan is gekomen. Er vanuit gaand dat je de evolutietheorie aanhoud was het ei er eerst want daar kwam de geevolueerde en dus huidige kip uiteindelijk uit.

Beantwoord deze vraag