Internet & hosting

Waar kan ik zien welke versie van Explorer geïnstalleerd is?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Heel eenvoudig: start het programma en kijk dan even bij de menu opties.

Beantwoord deze vraag