Internet & hosting

waar is mijn abonnee-nummer te vinden?

Ik wil mij abonneren op de digitale versie, maar ik weet niet waar ik mijn abonnee-nummer kan vinden. Ik ben al vele jaren geabonneerd op Computertotaal.

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  http://computertotaal.nl/contact#2RkcO7aVe7bbtBx1.97
  • +
  • 0
  • -
  Je abonneenummer staat op de plastic seal om de Computer!Totaal die je thuisgestuurd krijgt. Het zijn de 6 cijfers die als reeks boven je adres staan.

Beantwoord deze vraag