}
abonneren
Internet & hosting

Steeds vaker krijg ik mails terug van de server die ik niet zelf verzonden heb. Hoe kom ik daarvan af?

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: xxxx@xx.xx Domain netuo.com has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (50%)) allowed. Message discarded. xxxx@xxx.xx Domain netuo.com has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (50%)) allowed. Message discarded. xxxx@xxx.xx Domain netuo.com has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (50%)) allowed. Message discarded. xxxx@xxx.xx Domain netuo.com has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (50%)) allowed. Message discarded. xxxx@xxx.xx Domain netuo.com has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (50%)) allowed. Message discarded. (xxxxx@xxx.xx = door mij in gebruik zijnde e-mail adressen)

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Check je computer op virussen, mogelijk maakt jou computer deel uit van een botnet,
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Botnet
  doe er zo snel mogelijk wat aan, anders loop je het risico dat je provider je aansluiting zal blokkeren/afsluiten, wegens het massaal versturen van spam-mail

Beantwoord deze vraag