Internet & hosting

Sommige contactpersonen in Outlook 2010 zijn niet zichtbaar???

Ze zitten er wel degelijk in, want als ik de eerste letters van hun naam intik, komt hun hele naam te voorschijn. Wat is er aan de hand en hoe los ik dit op?