Internet & hosting

Kan webcam niet zien op laptop?

Ik wil een webcam van prorail bekijken. Op de desktop lukt het wel, op de laptop niet. Hijgeeft aan dat er een beveiligde verbinding wordt gemaakt, vervolgens gebeurt er niets meer