Internet & hosting

Ik heb hem al geïnstalleerd , ik heb ook een account ?

Hoe kunt u een licentienummer invoeren bij een TABLET? Bij een laptop hebt u een taakbalk waar u kunt rechtsklikken en dan verschijnt er een menu , bij een TABLET heeft men dit niet -denk ik -hoe gaat men dus dan tewerk?