Internet & hosting

Hoe configureer ik met NAT?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Om het hele verhaal hier te vertellen is een beetje weinig ruimte. Maar een goed begin is te vinden op:
    https://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc757354%28v=ws.10%29.aspx

Beantwoord deze vraag