abonneren
Internet & hosting

Het vergrootglas in de werkbalk van Google is niet zichtbaar (wel de microfoon) hoe los ik dit op?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Probeer het hier te vinden. Teveel voor mij om te lezen.

  https://www.microsoft.com/accessories/nl-nl/support/how-to/mouse/magnifier
  • +
  • 0
  • -
  Je kunt de functie Vergrootglas gebruiken zoals je een vergrootglas gebruikt om tekst te vergroten en afbeeldingen op elk gewenst deel van het scherm. Je kunt bijvoorbeeld het Vergrootglas gebruiken om een blokje tekst op een webpagina te lezen of een deel van een afbeelding makkelijk te kunnen zien in een fotobewerkingsprogramma.
  Als de opdracht Vergroten standaard niet aan een knop op je muis is toegewezen, kun je deze zelf aan een knop toewijzen. Zie Hoe ken ik andere functies toe aan de muisknoppen? voor informatie over het opnieuw toewijzen van muisknoppen.
  Wanneer het Vergrootglas is ingeschakeld, functioneren andere muisknoppen als gebruikelijk.
  Vergrootglas gebruiken
  In Windows 7 zijn er twee schermvergrotingsmodi beschikbaar: vergroting van het volledige scherm en lensvergroting.
  Met vergroting van het volledige scherm:
  wordt het hele scherm vergroot.
  Je kunt in- en uitzoomen en overschakelen naar de lensvergrotingsmodus.
  Met lensvergroting:
  wordt een specifiek schermgebied vergroot in een venster waarvan het formaat kan worden aangepast.
  Je kunt de hoogte en breedte van het vergrootglasvenster wijzigen, in- en uitzoomen en overschakelen naar de vergrotingsmodus voor het volledige scherm.
  Het Vergrootglas in- of uitschakelen

  Klik op de muisknop die is toegewezen aan Vergroten.
  De weergaven van het Vergrootglas wijzigen

  Als je de weergave van het Vergrootglas wilt wijzigen of als je wilt omschakelen tussen de schermvergroter en de lensvergroter, houd je de knop Magnify (Vergroten) ingedrukt en klik je op de linkerknop.
  Opmerking

  De instellingen van het Vergrootglas blijven behouden totdat je deze weer wijzigt. Als je bijvoorbeeld het venster Vergroten sluit in lensmodus, wordt het weer in lensmodus geopend wanneer je het opent.

  Het vergrotingsniveau wijzigen

  Met het geopende vergrootglasvenster houd je de knop Vergroten ingedrukt en draai je het muiswiel van je af (naar voren) om de vergroting te verhogen en naar je toe (naar achteren) om de vergroting te verlagen.
  Opmerkingen

  Als je muis geen wiel heeft, houd je de Windows-toets en + (plus) of - (minus) ingedrukt om de vergroting te verhogen of te verlagen.
  De instellingen van het Vergrootglas blijven behouden totdat je deze weer wijzigt. Als je bijvoorbeeld het venster Vergroten sluit op een hoog vergrotingsniveau, wordt het weer op hetzelfde niveau geopend wanneer je het weer gebruikt.
  De hoogte en breedte van het lensvergrootglasvenster wijzigen

  Met het geopende venster Vergrootglas houd de knop Vergroten ingedrukt en verplaats de muis naar beneden om de hoogte van het venster te vergroten en naar boven om de hoogte van het venster te verlagen.
  Verplaats de muis naar rechts om de breedte van het venster te vergroten en naar links om de breedte van het venster te verkleinen.

Beantwoord deze vraag