Computer

Waarom kan ik maar een beperk aantal bladzijden lezen bij ComputerTotaal digitaallezen?

Ik ben abonnee van ComputerTotaal Digitaallezen. Ik kan hier als ik ben ingelogd maar een beperk aantal bladzijden lezen. Zoals bij de laatste magazijn 19 bladzijden. Is dit normaal?

4 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Mail je vraag/opmerking over (digitale) publicaties, de redactie
  http://computertotaal.nl/contact
  Scrol naar contact formulier, daar vindt je het mail adres
  • +
  • 0
  • -
  Ook ik kan slechts een beperkt aantal pagina's lezen.
  In de antwoorden rubriek wordt ik het bos in gestuurd maar een antwoord vind ik niet.
  • +
  • 0
  • -
  Ook ik kom digitaal niet verder dan 19 pagina's. Graag een korte handleiding of aangeven hoe wel een volledige digitale versie is in te zien.
  Aanvulling: Vandaag 22-02-2015 om 18:02 een soort advertentie-mail gekregen van Computer!Totaal . Wat blijkt? Daarin staat voor mijn postcode een nieuw Abonneenummer. Dat werkt, digitaal wordt nu het gehele blad getoond.
  • +
  • 0
  • -
  Controleer het abonneenummer. Ik had een verkeerd nummer. Na wijziging kan ik het hele boek bekijken.

Beantwoord deze vraag