abonneren
Computer

mijn Nummerieken toetsen bord werkt niet?

sinds ik windows 10 op mijn Computer heb gezet werkt mijn nummerrieken toetsen bord gedeelte niet meer