abonneren
Computer

maar ik heb nog een vraagje?

Beste, Dankjewel voor de antwoord, maar ik heb nog een vraagje? Hoe kan ik hem eerst laten vragen naar de naam van de computer die afgesloten moet worden, eigen computer of andere computer? bijvoorbeeld een computer die in een netwerk aangesloten is. laat me weten Groetjes en hartelijk dank

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  set "PCName="
  set /p "PCName=Naam PC: "
  IF "%PcName%"== "%hostname% " GOTO LOCAL
  IF NOT "%PcName%"== "%hostname% " GOTO NOTLOCAL

  :Local
  Commando's voor lokale pc.

  :notlocal
  Commando's voor andere pc.


  Weet je wat, stuur je studieboek even op. Kan ik vooruit werken! Lekker old-school, terug in de tijd. Jammer dat het zo roestig is daar boven…
  • +
  • 0
  • -
  Zoek zelf even uit wat de parameters zijn om de commando's op een externe computer uit te voeren. Pas de commando's achter "Aanpassen" zelf aan.


  @ECHO OFF
  :MENU
  CLS
  ECHO.
  COLOR A
  ECHO Hallo %username%.
  ECHO.
  ECHO Je werkt momenteel op de computer genaamd %hostname%.
  COLOR E
  ECHO.
  ECHO Toets een 1 als je een actie wilt uitvoeren op deze computer.
  ECHO.
  ECHO Toets een 2 als je een actie wilt uitvoeren op een externe computer.
  ECHO.
  ECHO Toets 0 om te stoppen
  ECHO.
  ECHO.
  SET /P M=Kies 1, 2, of 0 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO DezeComputer
  IF %M%==2 GOTO ExterneComputer
  IF %M%==0 GOTO EXIT
  GOTO MENU
  :DezeComputer
  CLS
  ECHO.
  COLOR A
  ECHO Hallo %username%.
  ECHO.
  ECHO 1 - Afsluiten na een bepaalde tijd
  ECHO 2 - Nu Afsluiten
  ECHO 3 - Nu Heropstarten
  ECHO 4 - uitloggen
  ECHO 5 - In Sluimerstand gaan
  ECHO 6 - Afsluiten afbreken
  ECHO 7 - Computer om 12:00 uur afsluiten
  ECHO 0 - Exit
  SET /P M=Kies 1, 2, 3, ,5, 6, 7, of 0 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO Timer
  IF %M%==2 GOTO GoDown
  IF %M%==3 GOTO Reboot
  IF %M%==4 GOTO Logoff
  IF %M%==5 GOTO Sleep
  IF %M%==6 GOTO Break
  IF %M%==7 GOTO Schedule
  IF %M%==0 GOTO Exit
  Goto menu
  :Timer
  Shutdown /s /f /t 60
  GOTO MENU
  :GoDown
  Shutdown /s /f
  GOTO MENU
  :Reboot
  Shutdown /r /f
  GOTO MENU
  :Logoff
  Shutdown /l
  GOTO MENU
  :Sleep
  Shutdown /h /f
  GOTO MENU
  :Break
  Shutdown /a
  GOTO MENU
  :Schedule
  Schtasks /create /TN "PC uitschakelen om 12 uur" /TR "shutdown /f /s" /ST 12:00:00 /SC DAILY
  GOTO MENU
  :ExterneComputer
  ECHO.
  ECHO Hallo %username%.
  ECHO.
  ECHO Voer de naam in van de externe computer.
  set /p "PCName=Naam PC: "
  IF "%PcName%"== "%hostname% " GOTO DezeComputer
  CLS
  ECHO.
  ECHO Keuzemenu voor externe computer
  ECHO.
  ECHO.
  ECHO 1 - Afsluiten na een bepaalde tijd
  ECHO 2 - Nu Afsluiten
  ECHO 3 - Nu Heropstarten
  ECHO 4 - uitloggen
  ECHO 5 - In Sluimerstand gaan
  ECHO 6 - Afsluiten afbreken
  ECHO 7 - Computer om 12:00 uur afsluiten
  ECHO.
  ECHO 0 - Exit
  SET /P M=Kies 1, 2, 3, ,5, 6, 7, of 0 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO Timere
  IF %M%==2 GOTO GoDowne
  IF %M%==3 GOTO Reboote
  IF %M%==4 GOTO Logoffe
  IF %M%==5 GOTO Sleepe
  IF %M%==6 GOTO Breake
  IF %M%==7 GOTO Schedulee
  GOTOT MENU
  :Timere
  Aanpassen => Shutdown /s /f /t 60
  GOTO MENU
  :GoDowne
  Aanpassen => Shutdown /s /f
  GOTO MENU
  :Reboote
  Aanpassen => Shutdown /r /f
  GOTO MENU
  :Logoffe
  Aanpassen => Shutdown /l
  GOTO MENU
  :Sleepe
  Aanpassen => Shutdown /h /f
  GOTO MENU
  :Breake
  Aanpassen => Shutdown /a
  GOTO MENU
  :Schedulee
  Aanpassen => Schtasks /create /TN "PC uitschakelen om 12 uur" /TR "shutdown /f /s" /ST 12:00:00 /SC DAILY
  GOTO MENU
  :Exit
  Exit.

Beantwoord deze vraag