Computer

kan iemand mijn helpen om een batch bestand te maken?

Maak een batch bestand ‘menu.bat’ dat het volgende doet: Maak het scherm leeg en stel de achtergrond kleur in op zwart en de tekst op groen. Stel de Titel van het scherm in op ‘Keuzemenu’ Toon een menu met volgende opties: 1. Toon de huidige tijd 2. Toon de huidige datum 3. Toon de Windows versie 4. Verlaat het menu Geef je keuze in: Zorg dat bij een foute keuze het menu opnieuw wordt getoond. Toon het gevraagde en ga terug naar het menu (scherm leegmaken) na het indrukken van een toets

1 antwoord
 • Dit is antieke computerkunde! Maar ik ben de beroerdste niet.
  Daar de output direct weer zou verdwijnen heb ik er een pauze gezet na een opdracht.
  Ook heb ik de output wat meer ruimte gegeven.


  @ECHO OFF
  Color A

  :MENU
  CLS
  ECHO.
  ECHO ………………………………………..
  ECHO 1 - Wat is de huidige tijd?
  ECHO 2 - Wat is de huidige datum?
  ECHO 3 - Welke versie van Windows gebruik je?
  ECHO 4 - EXIT
  ECHO.
  SET /P M=Kies 1, 2, 3, of 4 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO TmChoice
  IF %M%==2 GOTO DtChoice
  IF %M%==3 GOTO WvChoice
  IF %M%==4 GOTO Exit
  Goto menu

  :TmChoice
  CLS
  Echo.
  Echo.
  Time /t
  Echo.
  Echo.
  Echo Kies een toets om door te gaan…
  Pause > nul
  GOTO MENU

  :DtChoice
  CLS
  Echo.
  Echo.
  Date /t
  Echo.
  Echo.
  Echo Kies een toets om door te gaan…
  Pause > nul
  GOTO MENU

  :WvChoice
  CLS
  Echo.
  Echo.
  Ver
  Echo.
  Echo.
  Echo Kies een toets om door te gaan…
  Pause > nul
  GOTO MENU

  :Exit
  Exit


  En nou zelf weer je studie oppakken, hoor. Als je hier al op klem loopt zal je het einde van die studie waarschijnlijk niet gaan halen!

Beantwoord deze vraag