Computer

het bridge programma bookvieuw.exe werkt niet meer onder windows 10, hoe los ik dit op?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Google vind alleen hele vage aanwijzingen als ik naar het programma zoek waardoor het uitzoeken van een oplossing erg lastig wordt.
    Kan je aangeven waar het gedownload kan worden?

Beantwoord deze vraag