Computer

heb je bij dualboot 2 licienties nodig 1 van w 8 en 1 van W 10?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Ja, het zijn verschillende Windows-versies.

Beantwoord deze vraag