Computer

Bedankt voor uw hulp, kunt u nog mij verder helpen?

Beste, Hartelijk dank voor uw hulp en antwoord, maar u hebt nog iets vergeten namelijk: de titel van het Menu en achtergrond kleur. dus de titel moet "Keuzemenu'' en achtergrond is " Geel" hoe moet ik dat nog bijvoegen? laat me weten Groetjes

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  De titel was ik vergeten.
  Maar van die kleuren zei je echt wat anders: "Maak het scherm leeg en stel de achtergrond kleur in op zwart en de tekst op groen.". Je hebt het nergens over geel!

  @ECHO OFF

  :MENU
  CLS
  ECHO.
  COLOR A
  ECHO Keuzemenu
  COLOR e
  ECHO.
  ECHO 1 - Wat is de huidige tijd?
  ECHO 2 - Wat is de huidige datum?
  ECHO 3 - Welke versie van Windows gebruik je?
  ECHO 4 - EXIT
  ECHO.
  SET /P M=Kies 1, 2, 3, of 4 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO TmChoice
  IF %M%==2 GOTO DtChoice
  IF %M%==3 GOTO WvChoice
  IF %M%==4 GOTO Exit
  Goto menu

  :TmChoice
  CLS
  Echo.
  Echo.
  Time /t
  Echo.
  Echo.
  Echo Kies een toets om door te gaan…
  Pause > nul
  GOTO MENU

  :DtChoice
  CLS
  Echo.
  Echo.
  Date /t
  Echo.
  Echo.
  Echo Kies een toets om door te gaan…
  Pause > nul
  GOTO MENU

  :WvChoice
  CLS
  Echo.
  Echo.
  Ver
  Echo.
  Echo.
  Echo Kies een toets om door te gaan…
  Pause > nul
  GOTO MENU

  :Exit
  Exit

Beantwoord deze vraag