abonneren
Computer

bedankt voor uw hulp kunt u mij nog met een ander opdracht helpen?

ik wil nu nog een batch bestand maken die de computer kan afsluiten of afmelden na een bepaalde tijd: Menu moet zo uitzien zoals hieronder: • Welkom “naam van de persoon of gebruiker” • Wat wens je te doen? • 1. Afsluiten na een bepaalde tijd • 2. Nu Afsluiten • 3. Nu Heropstarten • 4. uitloggen • 5. In Sluimerstand gaan • 6. Afsluiten afbreken • 0. Menu verlaten • Geef je keuze in:

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Hierbij de gevraagde batch. Maar omdat ik jouw huiswerk aan het doen ben heb ik "per ongeluk" een fout gemaakt . Het is nu aan jou om er achter te komen welke fout ik gemaakt heb! Heb je het gevonden, dan wordt je de volgende keer gewoon weer geholpen.
  ;-}

  @ECHO OFF
  :MENU
  CLS
  ECHO.
  COLOR A
  ECHO Welkom student met te weinig tijd.
  ECHO Wat wens je te doen?
  COLOR e
  ECHO.
  ECHO 1 - Afsluiten na een bepaalde tijd
  ECHO 2 - Nu Afsluiten
  ECHO 3 - Nu Heropstarten
  ECHO 4 - uitloggen
  ECHO 5 - In Sluimerstand gaan
  ECHO 6 - Afsluiten afbreken
  ECHO 0 - Exit
  SET /P M=Kies 1, 2, 3, ,5, 6, of 0 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO Timer
  IF %M%==2 GOTO GoDown
  IF %M%==3 GOTO Reboot
  IF %M%==4 GOTO Logoff
  IF %M%==5 GOTO Sleep
  IF %M%==6 GOTO Break
  IF %M%==0 GOTO Exit
  Goto menu
  :Timer
  Shutdown /s /f /t 60
  GOTO MENU
  :GoDown
  Shutdown /s /f
  GOTO MENU
  :Reboot
  Shutdown /r /f
  GOTO MENU
  :Logoff
  Shutdown /l
  GOTO MENU
  :Sleep
  Shutdown /h /f
  GOTO MENU
  :Break
  Shutdown /a
  GOTO MENU
  :Exit
  Exit

Beantwoord deze vraag