abonneren
Computer

ANTWOORD OP Wat gebruikt ruimte op harde schijf, terwijl deze leeg is?

Daar er NOG STEEDS geen antwoorden gegeven kunnen worden doen we het WEER zo: --------------------------------------------------- Om daar een antwoord op te geven zal je er een beetje rekenkundig voor moeten worden; "Windows zal een schijf van bijvoorbeeld 250GB als 232GB aanmerken. De aanduiding van Windows is hier foutief, in feite gaat het hier om 232GiB (gibibyte in plaats van gigabyte). Waar in de wereld van bits en bytes duizendtallen (kilo, mega, giga, tera, etc) worden gebruikt, worden vaak vermenigvuldigingen van 210 (1024) bedoeld (kibi, mebi, gibi, tebi, etc). Als we dit nu gaan omrekenen, dan zien we bijvoorbeeld het volgende bij 250GB: 250.000.000.000 bytes = 244.140.625 KiB = 238.418 MiB = 232,8 GiB." Met dank aan BalusC (Tweakers.net)