Vragen in de categorie Computer

Alles wat maar met een computer te maken heeft. Notebook, laptop, desktop, kortom het hele apparaat met alle onderdelen, kabels en randapparatuur.

Computer

map opeens leeg?

Op de nas is de map met al mijn muziek, een paar giga byte groot, leeg. Verder is alles nog benaderbaar en andere mappen bevatten nog hun bestanden alleen deze locatie met alle bestanden is leeg!

Computer

scanner probleem?

Ik heb 2 scanners, op 2 systemen. 1 Lide 20 en 1 MP280. Beiden geven exact hetzelfde beeld, een roodzweem op bijvoorbeeld een testgrijstrap van 0% tot 100% en een kleurenbalk. De roodzweem is niet te corrigeren op de scanner. …

Computer

The registry cannot load the hive?

Er is verdacht weinig bruikbare informatie te vinden over deze melding. Heeft er iemand ervaring mee? En nee, in dit geval is het geen optie om (de oude versie van) Windows opnieuw te installeren.