abonneren
Beveiliging & Privacy

Smartschool: multiple mail met alle ouders (afstammingsgegevens) zichtbaar?

Regelmatig stuurt een leerkracht een mail uit met de ouders in de distributielijst. Ik kan dus de afstammingsgegevens van al die leerlingen zien, vaders, moeders, voogden, homokoppels,... Ik vraag me af of dit niet strijdig is met de privacywet en of de verzenders de co-accounts niet in BCC moeten zetten. Ikzelf heb geen weet dat ik toestemming heb gegeven om de afstammingsgegevens van mijn kinderen binnen de school publiek te maken. Kan dit?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  "Het verwerken van gegevens zonder grondslag of het hergebruiken voor niet toegestane doelen valt in categorieën middel of zwaar, zo blijkt uit het concept. Daarmee ligt de boete in beginsel op zijn minst op 120.000 euro, de ondergrens van de bandbreedte van categorie twee (middel). De omvang van de inbreuk weegt mee, dus hoe meer adressen hoe duurder het wordt.

  Een boete kan echter pas opgelegd worden nadat een aanwijzing over de overtreding niet is opgevolgd, of als blijkt dat sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen. Die gaat nog een lastige worden bij cc-foutjes, omdat dat vrijwel altijd onnadenkend gebeurt. Je wilt bcc, je klikt niet goed en je drukt te snel op verzenden. Dat kan ik geen 'opzet' noemen. Van grof nalatig, of beter gezegd 'het gevolg van ernstig verwijtbare nalatigheid', is sprake

  indien de overtreding het gevolg is van grof, aanzienlijk onzorgvuldig, onachtzaam dan wel onoordeelkundig handelen."

  Bron: https://www.security.nl/posting/455397/Juridische+vraag%3A+zijn+e-mailadressen+in+de+cc+een+datalek%3F
  • +
  • 0
  • -
  Citaat uit http://www.smartschool.be/privacy-faq/:
  "Krijgen derde partijen inzicht in mijn persoonsgegevens?

  Neen, wij hechten veel belang aan het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens."

  Bij wat u beschrijft gaat het wel degelijk om persoonsgegevens met een vertrouwelijk karakter waarbij 'derden' in dit geval de andere ouders zijn.

  Je kan om te beginnen eerst contact opnemen met info@smartschool.be

Beantwoord deze vraag