abonneren
Apps & Software

Word 2013 Macro om vette tekst te selecteren?

Iemand die me kan zeggen hoe men via een macro een vette tekst kan selecteren om na die tekst een dubbel punt te zetten? De tekst is een zin die aan het begin staat en kan variëren in lengte. Dus zowel korte als lange zinnen. voorbeeld: Dit is de zin in vette tekst die moet geselecteerd worden met daarna een dubbel punt: dit is tekst die volgt in standaard tekst (?) ?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Gebruik Geavanceerd zoeken, Meer, Opmaak, Lettertype en kies de opmaak die je wilt.

  Als macro ziet het er zo uit:

  Sub Macro1()
  With Selection.Find
  .ClearFormatting
  .Font.Bold = True
  .Forward = True
  .Wrap = wdFindContinue
  .Format = True
  .Execute
  End With
  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Selection.TypeText Text:=":"
  End Sub

  Johan.

Beantwoord deze vraag