Apps & Software

Windows 10: KRITIEKE FOUT: Startmenu en Cortana werken niet. Nu afmelden!!!!! Wat moet ik doen?

na de afmelding start de computer weer op met dezelfde melding. Na 3 of 4 keer gaat het weer goed. Ik wil Cortana niet gebruiken.

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Probeer het volgende:
  Press ctrl+alt+delete on your keyboard
  Click on "TASK MANAGER (taakbeheer)"
  On top left, click on "FILE (bestand)" als dit er niet staat moet je eerst op "meer details" klikken
  Click on "RUN NEW TASK (nieuwe taak uitvoeren) "
  Check the box "Create this task with .. (deze taak met administratorbevoegdheden uitvoeren)."
  Type in MSCONFIG
  Click OK
  Click on BOOT (computer opstarten, bovenaan)
  ON the bottom on the BOOT MENU, check "safe boot (veilig opstarten)" and select "network (netwerk)"
  Click "Apply (toepassen)" then "OK"
  Restart your computer (computer opnieuw opstarten)
  When it is rebooted and you get on the safe mode desktop, press ctrl+alt+del again
  Voer dezelfde stappen uit als hierboven (2 tot 4) type MSCONFIG again
  In BOOT menu uncheck safe mode
  Apply (toepassen), OK and reboot (heropstarten)

Beantwoord deze vraag