Apps & Software

Wie kan mij helpen met een schijfprobleem ?

Tijdens installeren van Windows 8 vanaf DVD werd er tijdens het proces niet opnieuw opgestart en stond alles vast , er restte niets dan uitschakelen . Een tweede poging gaf als resultaat “ There was a problem with a divice connected to your PC—error 0xc00000e9 “ Dat leek niet op te lossen .. CHKDISK gaf geen fouten –schijf geformatteerd—opnieuw geinitialiseerd en weer geprobeerd – zelfde foutmelding ! Ook van een andere CD/DVD bv WIN.98 of XP is niet meer op te starten . Wel wordt er opgestart van bv Acronis . Ook lukte het me met een Windows 8 .iso op USBstick “gebrand” en leek het probleem opgelost . Doch na enige tijd was er een partitie defect –naam en inhoud verdwenen –met CHKDISK niet te benaderen – opnieuw geformatteerd en weer ok . Op een andere , gelijke PC , op een andere schijf heb ik het ook nog eens geprobeerd , met hetzelfde foute resultaat . Mijn vraag : Wie weet een oplossing en zijn deze schijven nog te vertrouwen ? PC—HP Compaq 7900CD Piet .

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Felt so hopeless looking for answers to my que.siont..suntil now.

Beantwoord deze vraag