Apps & Software

Wie kan mij helpen het Windows Installer pakket te vernieuwen? Ik heb iets teveel weggegooid bij het opschonen.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    https://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc780218%28v=ws.10%29.aspx

Beantwoord deze vraag