Apps & Software

wat moet ik doen bij foutcode ERR_INVALID_ARGUMENT?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Sommige computerproblemen kan je oplossen door de betreffende schijf of schijven te controleren op eventuele fouten. Je kan bijvoorbeeld de harde schijf van je computer controleren om prestatieproblemen op te lossen. Je kan tevens een externe harde schijf controleren als deze niet goed werkt. En daardoor foutmeldingen geeft. Fouten op de harde schijf kunnen ontstaan, wanneer Windows niet correct word afgesloten, bijvoorbeeld door de handeling geforceerd afsluiten, van de computer vanwege haastige omstandigheden e.d.
  .
  Open Computer door te klikken op de knop Start en vervolgens op Computer.
  .
  Klik met de rechtermuisknop op de schijf die je wilt controleren en klik vervolgens op Eigenschappen.
  .
  Klik op het tabblad Extra onder Foutcontrole op Nu controleren. Beheerdersmachtiging vereist als om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt je het wachtwoord of een bevestiging.
  .
  Schakel het selectievakje Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren in als je problemen met bestanden en mappen die worden aangetroffen door de scan, automatisch wilt laten repareren. Als je dit selectievakje niet inschakelt, rapporteert de schijfcontrole problemen zonder deze te corrigeren.
  .
  Als je een grondige controle wilt uitvoeren, schakelt je het selectievakje Beschadigde sectoren zoeken en repareren in. Deze scan probeert fysieke fouten op de schijf zelf te vinden en te repareren, en de scan kan dan ook veel meer tijd in beslag nemen.
  .
  Als je zowel op bestands- als of fysieke fouten wilt controleren, schakelt je zowel Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren als Beschadigde sectoren zoeken en repareren in.
  .
  Klik op Start.
  .
  Afhankelijk van de grootte van de schijf, kan deze scan verschillende minuten in beslag nemen. Voor de beste resultaten mag je de computer absoluut niet voor andere taken gebruiken terwijl de foutcontrole nog wordt uitgevoerd…..nadat de controle is afgelopen, start je de computer eventueel opnieuw op. En kijk of de foutmelding zich nog steeds voordoet.
  • +
  • 0
  • -
  Wanneer treedt deze foutmelding op? Wanneer je klikt in een browser? Bij het werken in (bij voorbeeld) Microsoft Excel? Bij…?

  Bij afwezigheid van details:

  In het algemeen is dit een foutmelding die komt in programmatuur als iets is ingegeven dat niet wordt verwacht. Bij voorbeeld een getal wordt gevraagd en verwacht en er wordt tekst ingetypt. Of de volledige bestandsnaam (a la C:\X\Y\blabla.doc) wordt gewacht en een datum wordt ingegeven.

  Dat kan een bedieningsfout van de PC zijn maar ook een 'bug' in programmatuur – oftewel iets wat je ongevraagd geleverd hebt gekregen met een makement(je).

  Nogmaals, zonder details is het moeilijk gericht aan te geven wat je zou moeten doen.

Beantwoord deze vraag