Apps & Software

waartoe dienen knoppen F8tot F11?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  In principe definieert het actieve programma (het programma in de voorgrond waarmee je werkt) wat de betekenis achter elke functietoets is.

  Nu zijn er wel wat conventies van Microsoft die vrij algemeen worden nageleefd (zoals F1 voor "help") en enkele die Microsoft reserveert voor het systeem, lees: Windows (zoals ALT+F4 voor het sluiten van het actieve programma), maar F8 t/m F11 mag een programma zelf bepalen.

  Zie tevens:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Function_key (artikel bestaat niet in het Nederlands…)
  http://www.guidingtech.com/10678/best-uses-of-function-keys-f1-f2-f12-windows/

Beantwoord deze vraag