Apps & Software

trage apple?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Maak het weer sneller.

    Trage uitvoering kan het gevolg zijn van iets dat op de achtergrond bezig is: zoek uit wat het is en of je het nodig hebt.

Beantwoord deze vraag