Apps & Software

Spookprinter?

Vreemd fenomeen: in een netwerk heeft iemand een 'spookprinter' die maar niet verwijderd kan worden. Een vervelend effect is echter, dat de driver van deze printer de goede werking van de andere printer verstoort. Deze denkt dat ie handmatig dubbelzijdig moet doen en vraagt nu bijvoorbeeld telkens om een bevestiging van iedere printopdracht. De andere gebruikers op die kamer kunnen de printer wél gewoon aansturen...

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Mogelijk heeft iemand nog een gebruikers account aangemaakt, en daarin alle rechten (algemene autorisatie), om wijzigingen en toevoegingen e.d te kunnen maken. Die (spook) printer kan je alleen verwijderen, wanneer je als beheerder (gebruiker) alle beheerders rechten hebt van het systeem, maak een (nieuw) account aan op het systeem waarmee je alle beheerders/gebruikers rechten hebt ( of autorisatie), het is maar hoe je het noemen wilt, dan kun je die printer verwijderen, probeer na te gaan, hoeveel gebruikers accounts er op het netwerk zijn, en welke gebruikersrechten (en welke autorisatie) ze hebben. Maak het systeem zo dat niet iedereen zichzelf alle gebruikersrechten kan toe-eigenen .

Beantwoord deze vraag