Apps & Software

pc zoekt lang naar dhcp bij opstarten?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    De modem/router al eens opnieuw opgestart?
    Dus PC('s) uit zetten, modem/router uit zetten, stroom eraf halen, 1 minuut wachten, modem/router weer aan zetten, weer even wachten en dan de pc('s) aan zetten.

Beantwoord deze vraag