Apps & Software

PC AMD Athlon 64 proces Win-XP def. Op HD staan program. die ik niet kan herinstall (leveranc. faill.) Oplossing? :)

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Als je aangeeft om welke programma's het gaat kan er mogelijk gezocht worden naar alternatieven. Daarbij opgemerkt dat er vaak meerdere kopieën van een programma op internet rond zwerven.

Beantwoord deze vraag