Apps & Software

OK, zoveel is me nu duidelijk dat draaien van een exe op het web niet kan?

Maar zijn er wel mogelijkheden om een exe op een VPS uit te voeren? Mensen toegang verlenen tot die applicatie via een link, en dan hun data laten wegschrijven naar een map op die VPS-ruimte?