Apps & Software

Koppelingen vanuit email naar internet ( vb. FB)werken niet meer na register opruimen met AVG tuneuo.Oplossing?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Je hebt (ongewild) iets te grondig opgeruimd, daarom niet zomaar instellingen wijzigen in AVG tuneuo, maar oké dat is nu zo'n mosterd na de maaltijd mededeling, probeer systeemherstel, ofwel Windows terug te brengen naar het laatste herstelpunt, dan worden alle systeem wijzigingen, die na het maken van het herstelpunt zijn uitgevoerd, ongedaan gemaakt, en wordt Windows terug gebracht naar de situatie waarop het herstelpunt is gemaakt, dit kan betekenen….. dat updates die na het maken van het herstelpunt zijn gedownload, opnieuw zullen moeten worden gedownload en geïnstalleerd. Bestanden (documenten- foto's e.d. worden bij systeemherstel ongemoeid gelaten.

Beantwoord deze vraag