Apps & Software

Kan na Windows update 1511 build 10586 de gedeelde mappen op mijn laptop in het netwerk niet meer benaderen?

In verkenner staat onder Netwerk de laptop wel weergegeven. Uiteindelijke foutmelding is "Kan netwerkpad niet vinden." De laptop is wel te pingen. Net view /all laat de laptop zien. De NAS in het netwerk is wel benaderbaar evenals een oude WXP PC. Vanaf de laptop (zelfde Windows 10 versie) is de PC wel benaderbaar. Heb tips alle die ik op internet ben tegengekomen al uitgeprobeerd.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Je zult alle instellingen die hierbij een rol spelen even na moeten lopen: uitproberen. Ook is het soms nodig, is mijn ervaring, de apparatuur te rebooten voordat een instelling actief wordt.

Beantwoord deze vraag