abonneren
Apps & Software

Ik wil mijn Facebook account sluiten, maar hoe?

Ik heb de stellige indruk dat iemand mijn account gebruikt want ik heb nu de meest vreemde vrienden.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Verander je wachtwoord. Schrijf goed op wat je doet. Bewaar alle wachtwoorden in een Excel document en beveilig dat document met een wachtwoord.

Beantwoord deze vraag