Apps & Software

Ik kan niet printen vanuit word ?

Alles is aangesloten, ik kan kopieren, maar niet printen

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    http://office.microsoft.com/nl-nl/word-help/problemen-met-afdrukken-oplossen-HP005188741.aspx
    Dat kan verschillende oorzaken, in de bovenvermelde link staan een reeks suggesties om het probleem op te lossen.

Beantwoord deze vraag