Apps & Software

ijn beeldscherm is rechtsom gekanteld. Hoe kan i,m het weer rechtzetten?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Lastig kijken, heh?! Maar de oplossing is gelukkig vlakbij:

    https://answers.microsoft.com/nl-nl/windows/forum/windows_other-desktop/wat-moet-ik-doen-als-mijn-beeldscherm-gedraaid-is/a3e25ecd-39ae-43ff-97eb-e60520f3a5b3?auth=1

Beantwoord deze vraag