Apps & Software

HTML-code: img src="pictures/img.jpg" Als ik als src het eerste bestand uit pictures wil, kan dat? Hoe coderen?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Je moet een specifiek bestand aanduiden in je code: (omschrijving van het plaatje)
    http://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp

Beantwoord deze vraag