Apps & Software

Hoe kan ik zelfeen link maken? Dus zodat ik (of lezeer) later met Ctrl+klikken naar de site wordt gelinkt.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    De vraag is waar de de link wilt plaatsen.

    In Word (MS Office) moet je ook met CTRL+link naar een vooraf opgegeven link. Zo'n link wordt daar automatisch aangemaakt als je een url in toetst. Bijvoorbeeld www.computertotaal.nl.

Beantwoord deze vraag