Apps & Software

hie kan in Live Mail een account terugzetten?

in live mail is een account verdwenen

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Als je account en password nog weet kan je die gewoon invoeren en inloggen, sommige browsers hebben de mogelijkheid om de account en password te onthouden. Maar een account dat je helemaal hebt opgeheven, is dan ook echt verdwenen.

Beantwoord deze vraag