Apps & Software

excel kolommen in letters ?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    De vraag is zo kort dat het mij niet duidelijk is. Kun je wat uitvoeriger uitleggen wat je wilt, en wat niet lukt?
    Als het om Excel gaat, noem s.v.p. de versie, vertel ook of het iets is wat je in de spreadsheet zelf wilt realiseren of in een VBA macro.

Beantwoord deze vraag