Apps & Software

actiecentrum opent niet meer wel op een andere gebruiker ?

het witte icoontje is wel zichtbaar en met de rechter muis verschijnt de vraag actie centrum openen ,maar geen reactie.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    http://answers.microsoft.com/nl-nl/windows/forum/windows_10-desktop/actiecentrum-openen-werkt-niet/48583850-15ad-433d-b86a-767af6ca2a2e?auth=1

Beantwoord deze vraag