Onmisbare opdrachtregelcommando’s

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. DIR
  3. XCOPY
  4. ICACLS
  5. MKLINK
  6. (PATH)PING
  7. ARP
  8. NET
In Windows ben je het natuurlijk gewend in een comfortabele grafische omgeving te werken. Daar is niets op tegen, maar af en toe biedt de kale opdrachtprompt een uitstekend alternatief en werkt die grondiger, beter of sneller dan de Windows-interface. We stellen in deze workshop enkele interessante commando’s en mogelijkheden aan je voor.

Het succes van Windows – en overigens ook van veel moderne Linux-distributies – is de gebruiksvriendelijke gui (graphical user interface), die zich vlot laat bedienen met vensters en menu’s. Toch heeft ook de opdrachtprompt (cli; command line interface), nog altijd bestaansrecht. Immers, sommige commando’s zitten erg diep verstopt in de vensterhiërarchie van Windows – voor zover ze al langs die weg beschikbaar zijn. Bovendien kan je heel wat commando’s in batchbestanden of scripts opnemen. Zo’n batchbestand of script laat zich dan probleemloos oproepen vanuit bijvoorbeeld de ingebouwde taakplanner of tijdens het aanmelden van Windows.

We gaan hier geen simpele opsomming van alle Windows commando’s geven. Dat zijn er niet alleen veel te veel, je kunt ze ook eenvoudig vinden op pagina’s als abt.cm/1b8k3Ba (Windows 7) en abt.cm/1aqY47w (Windows 8). Wij hebben een kleine selectie gemaakt van de commando’s die ons nuttig lijken en die bij veel gebruikers wellicht niet zo goed bekend zijn. Alle commando’s zouden zowel in Windows Vista, 7 als 8 moeten werken (en de meeste overigens ook in Windows XP).

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Tips en Trucs, Tools

Tags: Cmd