Zo maak je een back-up van al je Windows 10-onderdelen

partner
Bij een Windows 10 back-up denk je misschien meteen aan het veiligstellen van je persoonlijke documenten. Maar er zijn nog veel meer zaken die je niet graag verliest en waarvoor een je back-up kunt maken. Denk aan: het Windows-register, stuurprogramma’s, applicatie-instellingen, mobiele data en nog veel meer.

In dit artikel gaat het eens niet over het back-uppen van je data, je schijf of systeem. Mocht je daar toch mee aan de slag willen, dan kom je al een heel eind met het gratis EaseUS ToDo Backup Free of AOMEI Backupper Standard – en zo zijn er nog veel andere tools.

Nemen we EaseUS ToDo Backup Free even als voorbeeld. Hiermee kun je niet alleen specifieke datamappen back-uppen, maar ook een hele partitie of schijf. Of je maakt een complete systeemimage en zelfs een heuse schijfkloon. Je kunt daarnaast incrementele back-ups inplannen – handig, want ruimtebesparend en geen omkijken naar. En je kunt een willekeurige back-up als een virtuele schijf koppelen, wat selectief herstel mogelijk maakt. Maar dit keer gaan we niet met de ‘klassieke’ back-ups aan de slag, maar juist het back-uppen van minder voor de hand liggende zaken die je ook niet graag kwijt raakt.

EaseUS

01 Compleet register

Het Windows register bevat talloze configuratie-instellingen van het systeem, software en hardwarecomponenten. Nu wordt weliswaar een groot deel van het register telkens geback-upt wanneer je een systeemherstelpunt in Windows maakt: druk op de Windows-toets, tik herstelpunt in en kies Herstelpunt maken (om een herstelpunt terug te zetten druk je op Windows-toets+R en voer je rstrui uit).

Maar voor een complete back-up kun je beter andere tools inzetten zoals Registry Backup and Restore. Start de tool, druk op de knop New Backup en kies een geschikte back-uplocatie en een duidelijke beschrijving. Klik op Click here to view details en plaats bij voorkeur ook een vinkje bij Others en bij alle onderdelen van System. Bevestig met OK en met Start.

Via de knop Options stel je in hoeveel oudere back-ups je wil bewaren. RegBak behoudt standaard alle gemaakte back-ups. Deze back-ups verschijnen in chronologische volgorde in het programmavenster. Je hoeft zo’n back-up maar te selecteren en met de knop Restore en Start terug te zetten. Of je klikt hier eerst op Options en je geeft zelf aan welke registerdelen je precies wil herstellen.

Deze methode werkt natuurlijk alleen als Windows zelf nog opstart. Is dat niet het geval, dan kun je zo’n back-up nog terugzetten via de ingebouwde Windows herstelomgeving (zie kader ‘WinRE’).

Backup hives

WinRE

Windows beschikt over een ingebouwde herstelomgeving: WinRE (Windows Recovery Environment). Het is dan wel nodig het nukkige systeem met een bootmedium op te starten. Zo’n medium kun je (ook op een andere computer) aanmaken met de Media Creation Tool, waar je kiest voor Installatiemedia (USB-stick, dvd of ISO-bestand) voor een andere pc maken en een USB-flashstation selecteert (minimaal 8 GB). Plaats op deze stick ook de complete back-upmap van RegBak (zie paragraaf 1 ‘Compleet register’).

Met deze stick start je dan je pc op en na het kiezen van de taal, land en toetsenbord druk je op Volgende en op Uw computer herstellen / Problemen oplossen / Geavanceerde opties / Opdrachtprompt.

Hier voer je dan het commando notepad uit en kies je Bestand / Openen. Bestandstypen stel je het beste in op Alle bestanden. Via Deze pc vogel je vervolgens de stationsletter van je systeemschijf uit (deze bevat de map \Windows).

Vervolgens voer je het commando cd <regbak-map> uit om naar je back-upmap van RegBak te navigeren, van waaruit je het scriptbestand regres.cmd opstart met als parameter de stationsletter van je Windows-partitie, bijvoorbeeld: regres.cmd e:.

Als het goed is, wordt het register nu mooi hersteld en doet Windows het weer.

RegBak

02 Registersleutels

Wanneer je zelf wat aan het register wilt sleutelen, vind je het wellicht overdreven om het complete register te back-uppen. Je kunt ook een back-up maken van individuele registersleutels. Druk daarvoor op de Windows-toets+R en voer regedit uit. Klik de gewenste (sub)sleutel met de rechtermuisknop aan en kies Exporteren. Onderaan, bij Geselecteerde subsleutel, zie je een verwijzing naar de gekozen sleutel. Geef het exportbestand een duidelijke naam. Dit bestand krijgt de extensie .reg mee en door op dit bestand te dubbelklikken zet je de originele sleutel terug. Dat kun je checken via regedit nadat je de weergave met F5 hebt ververst.

Let op: als je zelf een of meer nieuwe subsleutels had gemaakt, worden die op deze manier niet weer verwijderd. Is dat je bedoeling, dan kies je bij Opslaan als het type Registercomponentbestanden (*.*). Om dit binaire bestand terug te zetten, open je opnieuw regedit en kies je Bestand / Importeren. Kies ook hier het type Registercomponentbestanden (*.*) en selecteer je back-upbestand.

Registersleutels

03 Dism

Al je hardwarecomponenten en randapparatuur werken naar behoren. Je doet je best om alle stuurprogramma’s correct te installeren en up-to-date te houden. Dan is het behoorlijk vervelend als zo’n driver corrupt is, of als je Windows moet herinstalleren en verschillende stuurprogramma’s blijken daarna te ontbreken. Je raadt het al: met een back-up voorkom je zulke ergernissen.

Er bestaan hiervoor wel back-uptools maar die zijn vaak verouderd, omslachtig of ze bevatten adware (of erger). Gelukkig kan het ook vanuit Windows zelf.

Druk op de Windows-toets, tik cmd in, klik met rechts op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren. Vervolgens voer je het volgende commando uit, bevestig met de Enter-toets:

dism /online /export-driver /destination:<locatie-legemap>

Vervang <locatie-legemap> door een geschikte locatie op een extern medium, bijvoorbeeld /destination:d:\backups\drivers. Laat het exportproces rustig zijn gang gaan.

Om een stuurprogramma terug te zetten, druk je op de Windows-toets+R en voer je devmgmt.msc uit. In het apparaatbeheer klik je met rechts op het gewenste apparaat en kies je Stuurprogramma bijwerken. In het dialoogvenster kies je voor Op mijn computer zoeken naar stuurprogrammasoftware en via Bladeren selecteer je de back-upmap. Laat het vinkje staan bij Inclusief onderliggende mappen. Druk op Volgende en volg de instructies. Als het goed is, staat de juiste driver even later weer op zijn plek.

Opdrachtprompt

04 CloneApp (selectie)

Ben je geïnstalleerde applicaties kwijt, dan kun je die meestal wel opnieuw downloaden (of je hebt de installatiebestanden nog ergens liggen), maar je instellingen … daar kun je naar fluiten. Die ben je waarschijnlijk kwijt wanneer zo’n app corrupt raakt of als je Windows opnieuw installeert.

Met het gratis en portable CloneApp kun je zulke instellingen back-uppen en terugzetten. Pak het zip-bestand uit, klik met rechts op CloneApp.exe en kies Als administrator uitvoeren. Op het tabblad Home vind je alle ondersteunde apps terug, dat zijn er bijna 250. Zet een vinkje bij alle op je systeem geïnstalleerde applicaties waarvan je de instellingen wilt back-uppen. Of klik op Select Installed en je laat CloneApp de apps op je systeem automatisch detecteren. Onderaan de lijst vind je heel wat Windows-onderdelen terug; houd er wel rekening mee dat sommige veel schijfruimte vereisen. Vanuit het contextmenu van een willekeurig item kun je desgewenst ook Unselect all selecteren.

Klik rechtsboven op Edit Plug-in om te weten te komen welke onderdelen van een geselecteerd item meegaan in de back-up. Die kun je desnoods nog aanpassen waarna je die met Save (as new Plug-in) vastlegt.

CloneApp

05 CloneApp (back-up)

Kijk ook nog even bij de knop Settings. Hier kun je namelijk het Clone Path aangeven, de doellocatie van de back-up. Is alles naar wens, klik dan op Backup en bevestig met Ja om de back-up te starten. Je zult merken dat CloneApp voor elke geselecteerde app een afzonderlijke map aanmaakt.

De instellingen herstellen gaat net zo gemakkelijk. Start opnieuw CloneApp als administrator op en klik op Restore. CloneApp gaat op zoek naar je back-up op de gekozen back-uplocatie en na je bevestiging met Ja, worden alle instellingen teruggezet. Het is daarnaast ook mogelijk één specifieke configuratie te herstellen. Rechtsklik op die app en kies Restore in het contextmenu.

Goed om weten: je kunt op de site van de makers ook terecht voor CloneApp for Universal Apps. Dat werkt op eenzelfde manier als CloneApp maar is bedoeld voor apps uit de Microsoft Store. Hier is trouwens ook de optie Repair beschikbaar waarmee je corrupte apps kunt resetten.

Cloneapp UA

06 ImageUSB

Om de data van een usb-stick te kopiëren kun je uiteraard een klassieke back-uptool inzetten. Maar als lezer van PCM heb je vast ook wel een of meer sticks als bootmedium met allerlei hersteltools klaargelegd voor het geval dat, en daar wil je vast een imagebestand van.

De gratis tool ImageUSB doet daar niet moeilijk over. Pak het gedownloade zip-bestand uit en start de tool. Steek je stick in de pc en klik op Refresh Drives. Plaats een vinkje bij de stick en selecteer de optie Create Image from USB drive. Klik op Browse en kies een geschikte locatie en naam voor het imagebestand, bevestig met Create / Yes / Ja.

Dit imagebestand kun je op elk moment weer naar de stick schrijven via de optie Write image to USB drive. Gemakkelijker kan haast niet!

imageUSB

E-mail

In veel gevallen neemt een klassiek databack-upprogramma ook je e-mailberichten mee. Zo niet, dan zijn er altijd nog gespecialiseerde tools. We lichten er hier twee uit.

Voor Outlook is er Safe PST Backup. De betaalde versie kost 29,95 euro, maar voor één Outlook-profiel voldoet de gratis variant. Zodra je een back-uplocatie hebt ingevoerd, worden de pst-bestanden gekopieerd die aan je Outlook-profiel zijn gekoppeld. Deze bestanden bevatten niet alleen de e-mails maar onder meer ook je agenda’s en contactpersonen. Via Options / Schedule bepaal je de frequentie van deze (incrementele) back-ups. Raakt je originele pst-bestand ooit corrupt dan vervang je het gewoon door het geback-upte exemplaar.

Voor Gmail bestaan dezelfde soort oplossingen, zoals UpSafe Free Gmail Backup. Meld je aan met je Google-account en bevestig met Allow. Via Backup Options bepaal je aan de hand van diverse criteria welke berichten je mee wil nemen in je back-up. Op het tabblad Storage kies je een geschikte opslaglocatie. Na een gratis registratie komt de optie Create a schedule beschikbaar in het Tools-menu, zodat je het een en ander kunt automatiseren.

Upsafe Gmail Backup

Geschreven door: Toon van Daele op

Category: Workshop, Windows 10

Tags: windows 10