Bestanden delen tussen pc's via netwerk (of zonder)

Je hebt een gloednieuwe Windows 10-pc ingericht maar je mist de bestanden die nog op je oude computer staan. In dit artikel behandelen we hoe het bestanden delen tussen pc's zoal werkt. Dat kan met gadgets als externe schijven en usb-sticks, maar ook via je lokale netwerk.

Om data van de ene pc naar de andere te krijgen, kun je verschillende media als tussenstation inzetten. Dat kan een cloudopslagdienst zijn, maar een meer voor de hand liggend medium is een usb-schijf (of snelle usb-stick). Gaat het om veel data en wil je meer snelheid, dan kun je ook tijdelijk je oude harde schijf of ssd als tweede schijf aan je nieuwe systeem koppelen, zodat je de dataoverdracht slechts één keer hoeft uit te voeren.

Zo’n kopieeroperatie kun je uiteraard gewoon vanuit Verkenner uitvoeren, maar er zijn ook apps die iets sneller werken en meer opties bieden, zoals TeraCopy. De gratis versie op voldoet prima; de installer kan tevens een portable versie genereren. 

Deze tool biedt de mogelijkheid gekopieerde bestanden via hashvergelijking te verifiëren, datum- en tijdstempels te bewaren, selectief NTFS/ACL-informatie te behouden, vergrendelde bestanden mee te nemen en een shell-script na voltooiing uit te voeren. Handig is ook dat bestanden waar een probleem mee is worden overgeslagen die je vervolgens na afloop ter controle worden aangeboden.

Kopieercommando's in opdrachtprompt

Geef je de voorkeur aan opdrachtregelcommando’s, bijvoorbeeld met het oog op geautomatiseerde scripting, dan hoef je je niet te beperken tot de commando’s copy en xcopy. Windows heeft al een hele tijd een nog geavanceerder kopieercommando: robocopy. Net zoals bij de meeste andere commando’s toont de parameter /? een parameteroverzicht. Hier vind je ook nog een uitgebreid, Engelstalig naslagwerk. 

Om een paar sterktepunten van robocopy te noemen: het heeft een degelijke ondersteuning van multithreading, gestandaardiseerde exit-codes voor scripting, kopieeroperaties met automatische herneming over een netwerk, ingebouwde taakplanning enzovoort. We houden het hier bij één eenvoudig voorbeeld:

robocopy <bronmap> doelmap> /ZB /R:5 /W:10 /MT:32

De parameter /ZB is handig wanneer je erg grote bestanden over je netwerk kopieert. In eerste instantie gebruik robocopy dan de ‘restartable mode’: wordt een bestand slechts deels (correct) gekopieerd, dan wordt bij een volgende ronde alleen nog het ontbrekende deel meegenomen. Geeft een bestand de melding ‘access denied’, dan gaat robocopy over naar een back-upmodus waarmee het kopiëren mogelijk alsnog lukt. 

De parameter /R:<n> geeft aan hoeveel keer robocopy het kopiëren opnieuw moet proberen bij problemen en met /W:<n> stel je de wachttijd tussen de diverse pogingen in. De letter n staat hier dus voor het aantal. Met /MT:<n> zal robocopy tot n-bestanden tegelijk proberen te kopiëren, met een theoretisch maximum van 128.

Netwerkshare in Windows 10

Als beide computers met hetzelfde netwerk zijn verbonden dan kun je natuurlijk ook handig van gedeelde mappen gebruikmaken. We tonen kort hoe je zulke mappen in Windows 10 opzet en benadert.

Zorg er op de delende pc via Instellingen / Netwerk en internet voor dat je netwerk is ingesteld op het profiel Privé (en dus niet Openbaar). Bij Status / Deelopties schakel je vervolgens bij Particulier netwerk zowel Netwerkdetectie als Bestands- en printerdeling in. In de rubriek Alle netwerken kun je voor deze gelegenheid gemakshalve Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen kiezen.

Via Start / Configuratiescherm / Systeem en beveiliging / Systeem geef je de pc een unieke computernaam mee en juist dezelfde werkgroepnaam als de andere pc. Om data te delen rechtsklik je in Verkenner op die map en kies je Toegang verlenen tot / Specifieke personen waarna je Iedereen selecteert in het uitklapmenu en bevestigt met Delen

Let op: krijg je vanuit een systeem met Windows Pro geen toegang tot zo’n share, druk op die pc dan op Windows-toets+R, voer gpedit.msc uit, navigeer naar Computerconfiguratie / Beheersjablonen / Netwerk / Lanman-werkstation, dubbelklik in het rechterpaneel op Onveilige gastaanmeldingen inschakelen en stel dat in op Ingeschakeld.

Als het goed is, duikt de gedeelde map even later op in Verkenner van de andere pc, maar je kunt ook altijd zelf het UNC-pad naar die gedeelde map intikken: \\<computernaam>\<sharenaam>, bijvoorbeeld \\oudepc\datamap.

Delen via ad hoc (wifi)

Stel, er is geen netwerk of je vertrouwt het beschikbare (draadloze) netwerk niet, dan kun je in Windows ook ad hoc een wifi-hotspot opzetten (op je oude pc), waarbij je een directe draadloze verbinding opzet tussen beide pc’s. Een voorwaarde is wel dat de draadloze netwerkadapter de functie ‘hostednetwork’ ondersteunt. Daar kom je als volgt achter: start de Opdrachtprompt als administrator en voer dit commando uit:

netsh wlan show drivers

Als het goed is, verschijnt onder meer Hosted network support: Yes en kun je verder met de volgende commando’s:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=<je_ssid> key=<je_wachtwoord> netsh wlan start hostednetwork

Even later is dit wifi-netwerk zichtbaar op je andere pc op en kun je daarmee verbinden, waarna je ook in deze opstelling mappen kunt delen, zoals hierboven beschreven.

Dit netwerk laat zich ook altijd weer stopzetten met:

netsh wlan stop hostednetwork

Delen via ad hoc (ethernet)

Het is tot slot tevens mogelijk een ad-hocnetwerk met een netwerkkabel op te zetten. Zowat alle gigabit-netwerkadapters ondersteunen de zogenoemde Auto-MDIX-functie. Die zorgt ervoor dat je voor de verbinding een standaard ‘rechte’ netwerkkabel kunt gebruiken en dus geen crossover-kabel nodig hebt. Er is ons geen softwarematige manier bekend om snel te achterhalen of een netwerkadapter Auto-MDIX ondersteunt: je zult dat proefondervindelijk moeten vaststellen. Een alternatief is dat je gebruikmaakt van een switch om beide toestellen met elkaar te verbinden.

Uiteraard moet je de netwerkconfiguratie op beide pc’s op elkaar afstemmen: hetzelfde subnetmasker dus, met twee verschillende ip-adressen binnen datzelfde subnet. Bijvoorbeeld 255.255.255.0 en respectievelijk 192.168.0.1 en 192.168.0.2. Ook binnen deze opzet kun je weer met netwerkshares aan de slag.

Geschreven door: Toon van Daele op

Category: Workshop, Windows 10

Tags: netwerk, windows 10