abonneren

Command-line in Windows met Cygwin

De command-line wordt door velen beschouwd als iets engs en onvriendelijk. Anderen, vooral Linux- en OS X-gebruikers, vinden het echter geweldig. Op Windows speelt de command-line geen rol, maar er zijn mogelijkheden dat te veranderen.

Standaard Opdrachtprompt is natuurlijk niets vergeleken bij Bash in bijvoorbeeld Ubuntu – PowerShell daargelaten. Gelukkig is het mogelijk veel van de kracht van Bash ook naar Windows te halen. Hiervoor gaan we gebruikmaken van Cygwin. Cygwin is erop gericht om veel kleine command-lineapplicaties van Linux te porten naar Windows en is daarom het beste geschikt als je al wat ervaring hebt met Linux. Met Cygwin kun je ook Bash-scripts, die eindigen op de .sh-extensie, eenvoudig gebruiken.

We downloaden het programma vanaf de website, kies even voor de 32 of 64 bit-versie en haal de .exe binnen. Na het starten van de installatie kun je een aantal keer klikken op Volgende. De standaardinstellingen zijn prima. Op een gegeven ogenblik moet je een Download Site kiezen. We raden aan een mirror bij je in de buurt te kiezen, zoals die van de Universiteit Twente eindigend op utwente.nl, onderaan in de lijst. Klik op Volgende en al snel zal je de keuze moeten maken welke packages je wilt installeren. De lijst komt misschien wat indrukwekkend over. Je hoeft nu niet meteen de keuze te maken, achteraf kan nog het een en ander worden toegevoegd. Voor nu gaan we hier geen wijzigingen in aanbrengen: de standaarden zijn voldoende. Na nog een keer op Volgende te hebben geklikt, start het downloaden. Is dat eenmaal klaar, dan kun je de installatie sluiten en Cygwin starten.Enkele basispakketten van Cygwin

De eerste keer opstarten verschijnt er kort wat tekst over skeletonbestanden. Deze meldingen kan je negeren. Laten we beginnen met enkele basiscommando’s. De terminal is altijd actief in een specifieke map. Om de huidige map te zien, typ je pwd (print working directory: laat de huidige map zien). Er wordt dan bij ons geprint /home/Jochem/. Deze map met dit pad bestaat echter niet in Windows en is in werkelijkheid een submap van de Cygwin-installatiemap.

Om snel een leeg tekstbestand aan te maken, gebruik je touch test.txt. Er wordt dan een bestand test.txt in dus C:\Cygwin\home\Jochem geplaatst. Als je het command ls (kort voor list) typt, krijg je een overzicht van alle bestanden in de huidige map. Doe je dat nadat je het .txt-bestand hebt aangemaakt, dan zie je dat bestand in de lijst staan.

Het commando cd betekent change directory en stelt je in staat om de huidige werkmap te wijzigen. Typ je bijvoorbeeld cd c:Users/[gebruikersnaam]/Desktop gevolgd door een enter en typ je dan ls, dan zie je alle bestanden op je bureaublad. Ben je op zoek naar een bestand, dan is het volgende commando handig: grep -r '[zoekterm]' *. Met dit commando kun je specifieke tekst in tekstbestanden vinden in de huidige map, waarbij ook submappen worden meegenomen. Ook handig: cp om bestanden te kopiëren en mv om deze te verplaatsen. Een voorbeeld van cp, kort voor copy, en mv, kort voor move, is eerst het bronbestand en dan het doelbestand, bijvoorbeeld cp test.txt test2.txt waarbij dus test.txt gekopieerd wordt naar test2.txt of mv test.txt test2.txt waarbij het origineel verdwijnt en verplaatst wordt.

Cygwin-commando's

Er zijn nog veel meer commando’s en packages, voor extra commando’s, om te ontdekken in Cygwin.  Deze complete packagelist vind je hier.

Geschreven door: Jochem de Goede op

Category: Workshop, Tools

Tags: Windows, command-line, bash, cygwin, Ubuntu